Photography

Richard Kucera Guzman is a Slovak photographer and graphic designer with South American roots. In 2014 he joined the Department of Photography and New Media at the Academy of Fine Arts in Bratislava. His work is conceptual also he like site-specific installations with attraction to work with people. Fascinated by blending of the visible surface of the body and invisible human soul.
_____
Richard Kučera Guzmàn je slovenský fotograf a grafický dizajnér s juhoamerickými koreňmi. V roku 2014 nastúpil na katedru Fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od konceptuálnych prác, po site-specific inštalácií sa venuje aj práci s ľuďmi, keďže ho fascinuje prelínanie viditeľného povrchu tela a neviditeľnej ľudskej duše.

Spoločné výstavy | Group exhibitions
2017/04 | Prague Photo 2017
2017/02 | Druhá generace – Ateliér kretivní fotografie na VŠVU v Bratislavě, Galerie nahoře, České Budejovice (CZ)
2016/08 | OFF-Festival 2017, Bratislava (SK) - book part of exhibition
2014/12 | Winter Selection – Flat Gallery, Bratislava (SK)
2014/12 | River Gallery, Bratislava (SK)
2015/02 | Byt č. 6, Stavební 15, Brno (CZ)
2015/03 | Galéria na Chodbe VŠVU, Bratislava (SK)

Samostatné výstavy | Solo Exhibition
2015/03 | Cosmopolitanism and Akozmizmus in New York, Cvernovka, Bratislava (SK)

Ocenenia | Prices
2012 | kalendár (NE)ZNÁME OSOBNOSTI | Mimoriadne ocenenie za výber netradičnej témy s výrazným humanistickým a sociálnym podtónom | Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov
2012 | calendar (NON)CELEBRITIES | Special Award for the selection of non-traditional themes with a strong humanistic and social undertones | Club of the photo-publicist Slovak Syndicate of Journalists Read Less

References | Referencie
AT&T Inc.
Danubiana Meulensteen Art Museum
Flat Gallery
VAŠA LEKÁREŇ - Slovak Pharmacy
Hula Hula Fantasy Paintings
LAVAGANCE - Pop Group
BREJK - Style Magazine
Robo Opatovský - Slovak Pop Singer
HOTEL GAUDIO
REACH LOCAL
Thermal Spy - Topoľníky City
Roxy Store - Fashion Brand
TV JOJ - Reality Show
BORDEAUX - Wine Shop
Casa Leon - Colombian E-shop
Born in Barcelona - Fashion Jewellery
NEKTÁR - Restorant

Web Design

We offers complete web development services. We will create an initial design for you, or design around your current marketing efforts. We scan your logos and graphics and convert them into sleek, fast-loading images that will impress your potential customers.

With each client, we gather information and pinpoint preferences, then we custom-design each site based on that feedback. Our goal is the total satisfaction of our clients. We will provide multiple iterations of the design until you have the final product that encompasses the image you desire.

______________

Ponúkame kompletný vývoj webových služieb. Vytvoríme Vám riešenie, ktoré prispôsobíme vašemu aktuálnemu marketingovému úsiliu. Vaše aktuálne zdroje Vám premeníme na elegantný a prehľadný obsah, ktorý uchváti vašich potenciálnych zákazníkov.

S každým klientom si stanovíme jeho preferencie, na základe ktorých navrhneme jeho webstránku určenú pre jeho potreby. Prioritným cieľom je celková spokojnosť našich klientov. Po dohode môžeme poskytnúť viacero variácií, až kým klient nedostane konečný produkt, ktorý je podľa Vašeho želania.

Print Design

Our professional design staff helps the Institute package messages and produce print materials that capture the attention of your target audience. Graphic design is a powerful tool to communicate your marketing communications objectives. Good design supports these objectives by ensuring that your message is clear and underscores your primary communications goal.

Competition for your target audience's attention is overwhelming. Effective design is one tool to help make sure your voice is heard and trusted. Graphic design unifies your message, gives it a professional look, and keeps it from getting ignored through inconsistent or conflicting presentation. Let us give you the expert tools you need to accomplish your goals.

______________

Náš profesionálny tím Vám vytvorí ten správy balíček a poskytne taký výstup, ktorý upúta pozornosť Vašej cieľovej skupiny. Grafický dizajn je výkonný nástroj na komunikáciu, ktorým zapespečíte svoje marketingové a komunikačné ciele. Dobrý dizajn podporuje tieto ciele.

Zistíte že zasiahnete vašu cieľovú skupinu. Dobrý dizajn je jedným zo silných marketingových nástrojov a čoskoro zistíte, že tým sa stáva Vaša spoločnosť dôveryhodnou. Grafický dizajn dáva poriadok Vašemu posolstvu, dáva profesionálny vzhľad, a udržuje diváka v pozornosti. Dovoľte, aby sme Vám poskytli naše skúsenosti, ktoré potrebujete na dosiahnutie vašich cieľov.