Dizajn loga pre EU2016.SK

Dizajn, Identita

Toto logo bolo súčasťou súťaže dizajnérov pri príležitesti Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Symboly použité v tomto logotype boli inšpirované bohatou kultúrou nášho národa. Detail fragmentu čerpá zo vzorov v podtatranskom prostredí a nadväzuje na tradíciu modrotlače na Slovensku. Odkazuje na tradíciu svojim vzhľadom ako aj postavením jasne reflektuje na aktuálne trendy a vízie našej krajiny smerom do budúcnosti. Zobrazenie mladého okrídlenca symbolizuje našu mladú krajinu jej silnú víziu a odhodlanie. Pri aplikácií kolority som vychádzal z našich národných vzorov.