Florianka – návrhy vizuálnej identity

Dizajn, Identita

Description

Keďže je lokalita je v tomto segmente nesmierne dôležitá, celá vizuálna identita projektu je postavená na zdôraznení umiestnenia výstavby Obytného súboru Záhorská Bystrica. Takisto ako je socha sv. Floriána postavená v centre mesta, tak je aj tento projekt centralizovaný. Keďže samotná podstata sochy Sv. Floriána je už vystihnutá v názve projektu, tak sme sa zamerali viac iba zdôraznenie miesta či génius loci projektu. Zároveň všetky typy logo typov reflektujú claimy „Hľadáme susedov„ alebo nami novovytvorený claim „Správna lokalita“. V logo typoch sú použitá dve farebnosti a to tyrkysová a svetlejšia čierna. Pričom tyrkysová farba prináša pocit čistoty, radosti a povzbudenia. Fonty v logo typoch sú upravené na mieru, pričom sekundárny font na písanie je Gotham a všetky jeho rezy.