0

Košík

Sergey Shablavin

Knihy

Odborná výtvarná publikácia mapujúca celé obdobie tvorby maliara Sergeya Shablavina. Dizajnérsky vychádza z metafyzických malieb autora, ktorý pracuje s farebnými prechodmi, mystikou a textom. Text sa križuje v horizonálnych a vertikálnych priesečníkoch. Typografia a zalomenie textu sa delí na ruskú verziu textov – tu je zelomenie titulných textov inšpirovaný od ruských koštruktivistov. Anglická sadzba je iným písmom písma aj zalomenia. V strede publikácie sa nachádza obrazová galéria, kompozične sú každé dvoj strany koncipované ako samostane. Obálka ako aj predelové strany používajú rovnaké prechodové prvky ako nachádzame v obrazoch.