About

RICHIE  was established in 2009 by Richard Kučera Guzmán, graphic designer and photographer. The Company is Based in Bratislava, Slovakia.

Our philosophy is minimalism, same as our design. We love creative fields, arts and people with open mind.

 

RICHIE bolo založená v roku 2009 Richardom Kučerom Guzmánom, grafickým dizajnérom a fotografom. Firma má sídlo v Bratislave, Slovensko.

Našou filozofiou je minimalizmus, rovnako ako náš dizajn. Máme radi kreatívnu prácu, umenie ako aj ľudí z otvorenou mysľou.