2019 [Visual Design, Branding] Cubedesign

Design

Redizajn vizuálnej identity pre Cubedesign.
Nové riešenie dizajn manuálu zahŕňajúceho aj grafiku firemných tlačovín.

>>>>>>>
Redesign of visual identity for Cubedesign.
New solution for design manual including graphic design of corporate printed materials.