endrius

Dizajn

Vizuálna identita pre produkčnú spoločnosť endrius. Zameranú na videoprodukciu pre internú a externú komunikáciu s klientelou prevažne medzinárodných korporácií pôsobiacich na Slovensku a v Európe.

Koncept identity je postavený na dynamickosti a inšpirovaný prvkami z filmárskeho prostredia. Dôraz je kladený na hru medzi fonetickou a nefonetickou verziou logotypu.