2020 [Visual Design, Branding] endrius

Design

For English Scroll Down
>>>>>>>

Vizuálna identita pre produkčnú spoločnosť endrius, ktorá sa zameriava na videoprodukciu pre internú a externú komunikáciu s klientmi prevažne medzinárodných korporácií pôsobiacich na Slovensku a v Európe.

Koncept identity je postavený na dynamickosti a inšpirovaný prvkami z filmárskeho prostredia. Dôraz je kladený na hru medzi fonetickou a nefonetickou verziou logotypu.

>>>>>>
Visual identity for the production company endrius, which focuses on video production for internal and external communication with clients mainly international corporations operating in Slovakia and Europe.

The identity concept is built on dynamism and inspired by elements from the filmmaking environment. The emphasis is on the play between phonetic and non-phonetic versions of the logotype.