0

Cart

Zimák – Identita bytového domu

Design

Vytvorenie identity pre bytový dom Zimák. Návrh zahŕňal niekoľko variant logotypu, nastavenie komunikačných farieb a webstránky bytového komplexu.

 

Creating an identity for the Zimák apartment building. The design included several variations of the logo, setting the communication colours and the website of the apartment complex.