Karol Kállay – Zaostrené na krásu, kniha tvorená s láskou!

Dizajn, Knihy

KDE JU KÚPIM?

Knihu môžete nájsť prostredníctvom predajcov ArtAttackShop alebo zakúpiť priamo v bratislavských predajniach Slávica, Virvar a 82 Bøok & Design Shõp od 9. Decembra 2019.

 

O PUBLIKÁCII

Jedinečná publikácia Karol Kállay – Zaostrené na krásu po prvýkrát predstavuje tvorbu ikonického slovenského fotografa v oblasti módnej fotografie. Čitateľa uvedie nielen do pozoruhodného života fotografa, ale oboznámi ho aj s krátkymi dejinami tohto žánru.

Historičky umenia Lucia Almášiová a Zuzana Šidlíková približujú domáce aj zahraničné projekty Karola Kállaya, doplnené o spomienky modeliek, s ktorými fotograf spolupracoval. Atraktívny obrazový materiál, ktorý vybral a zostavil Richard Kučera Guzmán, je súčasťou rozsiahleho a do veľkej miery nepublikovaného archívu Karola Kállaya. Publikáciu vydáva kreatívna agentúra RICHIE.. v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART.

 

O FOTOGRAFOVI

Karol Kállay patrí k mimoriadnym osobnostiam československej fotografie. V päťdesiatych rokoch 20. storočia sa tento dnes uznávaný reportážny fotograf začal venovať aj módnej fotografii. Spolupracoval najmä s časopisom Móda – textil (neskôr Naša móda, Móda), ale aj so zahraničnými periodikami ako nemecké Saison a Sibylle či parížsky časopis Jardin des Modes.

Vo svojich najlepších snímkach prepájal inscenovanú fotografiu s dokumentárnym prístupom, a tak zúročil svoje skúsenosti reportážneho fotografa. Vďaka odvahe, invencii, vytrvalosti a snahe vyrovnať sa kvalitou svetovým fotografom dosiahol úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Módnej fotografii sa Karol Kállay venoval viac ako tridsať rokov a môžeme ho považovať za zakladateľa tohto žánru na Slovensku.

 

O DIZAJNE

Na prebale knihy je použitá typografia, potlačená na červenej transparentnej fólii. Po odokrytí prebalu, sa nám objaví na knižných doskách potlačená už čistá Kállayova fotografia. Červená farba sa objavuje v dobovej tiráži časopisu Móda, kde používali červeno-zelenú typografiu. Fólia nám taktiež pripomína prostredie červenej komory. Nadpisové písmo Jaroslav, je od československého písmara Tomáša Brousila a sprevádza nás celou knihou. V deväťdesiat stupňovom natočení sú umiestnené mená autorov a čísla strán v celej publikácií. Textový aparát v slovenskom jazyku je s odsunutými odstavcami od sadzby na začiatku a na konci jednotlivých kapitol. Toto vyosenie odstavcov nám slúži k lepšej orientácii v texte. Slovenský jazyk je vysádzaný písmom Deva od slovenského dizajnéra Jána Filípka a anglický jazyk nesie písmo Helvetica Neue od americkej spoločnosti Linotype.

 

KTO SME

Na fotografii je jedna časť tímu projektu Karol Kállay – Zaostrené na krásu. Všetci sú absolventmi katedry Fotografie a nových médií alebo študentmi na katedre Vizuálnej komunikácie Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem kamarátstva všetkých troch spája túžba po práci, v ktorej môžu tvorivo a s radosťou pracovať. Tento zámer sa im podaril aj v tomto projekte. Zľava tvorca projektu, grafický dizajnér, výtvarník a pedagóg Richard Kučera Guzmán, nasleduje Ester Šabíková, výtvarníčka, ktorá sa postarala o postprodukciu a scany fotografií a Daša Vašková, výtvarníčka, sa taktiež intenzívne venovala najmä postprodukcií fotografií a social media marketingu.
Druhou časťou tímu sú autorky textov, slovenské kunsthistoričky. Zuzana Šidlíková v súčasnosti pôsobí ako kurátorka zbierky módy a textilu v Slovenskom múzeu dizajnu v Bratislave. Zuzana nám vo svojich textoch priblíži svet módy a život Karola Kállaya. V Slovenskej národnej galérii pôsobí Lucia Almášiová, ktorá spracovala najmä časť o histórii módnej fotografie na Slovensku a Kállayovu biografiu.