Karol Kállay – Zaostrené na krásu

Dizajn, Knihy, Móda

Description

Prvá publikácia zameraná na módnu fotografiu Karola Kállaya, v ktorej nájdete množstvo obrazového materiálu, kunsthistorických textov a dôležité míľniky autorovho života. Atraktívny fotografický materiál je súčasťou rozsiahleho pôvodného a sčasti nikdy nepublikovaného archívu. Karol Kállay si vyslúžil obdiv nielen na poli dokumentárnej fotografie. Svojou progresívnou tvorbou ovplyvnil vnímanie módnej fotografie v Československu a taktiež pôsobil vo Francúzsku či v Nemecku.

 

O PUBLIKÁCII

Ak sa pohybujete v oblasti módy intenzívne alebo k nej máte aspoň nejaký vzťah, jedno nás v tejto téme spája. Odev vyjadruje osobnosť každého z nás. Je našou neverbálnou komunikáciou, na základe ktorej sa dokážeme identifikovať. Fotograf Karol Kállay sa intenzívne venoval svetu módy a módnej fotografii viac ako 30 rokov. Fascinovala ho krása, ženy, a tiež možnosť vycestovať do zahraničia v čase, keď to nebolo dovolené každému. Aj vďaka nemu bol československý časopis Móda, v ktorom sa vynímali jeho fotografie, prestížny a nadčasový.

Kállay bol neprehliadnuteľným výtvarným umelcom, kniha Zaostrené na krásu túto skutočnosť iba potvrdzuje. Nájdeme v nej chronologické usporiadanie obrazovej galérie módnych fotografií, snímky zo zákulisia, vďaka ktorým môžeme nahliadnuť do uvažovania Karola Kállaya. V inej časti knihy sa nachádzajú obrazy, ktoré sa nezriedka svojou vizualitou vymedzujú od mainstreamového estetického vnímania fotografie. Kállayov profesionálny prístup a výtvarná hodnota ovplyvnili smerovanie československej módnej fotografie a preto sa snažíme o jej zachovanie aj v knižnej forme. Kniha Karol Kállay – Zaostrené na krásu je určená pre každého, kto má záujem o vzdelávanie sa v oblasti módy a módnej fotografie.

 

O FOTOGRAFOVI

Karol Kállay pôsobil ako fotograf v slobodnom povolaní. Reportážna a módna fotografia patrili spolu s krajinárskou fotografiou medzi jeho obľúbené žánre. Takisto nemôžeme zabudnúť ani na portrétnu fotografiu, ktorú výborne vyjadril v knihe Slováci. Spolupracoval s prestížnymi zahraničnými magazínmi Spiegel, Stern, Focus, Paris Match, Illustré. Publikoval v časopisoch Jardin de Modes, Sibylle a Saison, ktoré sa venovali móde. Bol členom Medzinárodnej federácie umeleckej fotografie (FIAP) vo Švajčiarsku, poprednej agentúry Bilderberg v nemeckom Hamburgu, členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a za fotografické knihy Pieseň o Slovensku a Los Angeles získal vrátane iných ocenení aj Cenu UNESCO za najkrajšie knihy sveta.

Kállay sa nebál vykročiť von z ateliéru. V exteriéri dokázal vytvoriť prostredie, ktoré jeho modelkám pomohlo uvoľniť sa. Dokázal zvýrazniť podstatu prezentovaného odevu v nemódnom prostredí. Nezriedka to boli miesta, ako botanická záhrada, kameňolom alebo lokality s geometrickými ornamentmi v pozadí. Na základe toho jeho fotografie nadobudli istý charakter nadčasovosti a dokážu osloviť aj v súčasnosti. Keď Kállay fotografoval v ateliéri, experimentoval s rôznymi expozičnými variáciami a svetelnými efektmi čo viedlo k dynamizovaniu jeho fotografií. Čitateľky časopisu Móda tým dostali možnosť zhliadnuť fotografie typu, ktorý nebol v Československu bežným javom. Kállay v závere svojej tvorby rozvíja experimenty so svetlom, montážou vo fotografii až k surrealistickému typu fotografie.

 

Projekt môžete podporiť prostredníctvom platformy Startlab.sk Podporením projektu nám nielen pomôžete túto publikáciu vydať, ale ako odmenu ju môžete získať len za 29 €, pričom odporúčaná cena u predajcov bude 39,90 €.
👉 Viac na https://bit.ly/2OR0Pwn

Za pomoc ďakujeme!