2019 [Graphic Design, Book] Mafiánska trilógia – Jozef Karika

Design

For English Scroll Down
>>>>>>>

Je to napínavá séria, ktorá ako prvá zachytáva šokujúce skutočnosti našich neslávne známych 90. rokov. Nazrite na odvrátenú stranu našej spoločnosti a spoznajte príčiny rozvratu jednej celej generácie nášho štátu. Strhujúci príbeh o Michalovi Havranovi, ktorý sa pod vplyvom tragických udalostí mení z nesmelého a idealistického chlapca na obávaného bossa podsvetia. Brutálne, drsné, no zároveň dojímavé čítanie o tvrdej slovenskej realite. V rámci titulu Mafiánska trilógia sú tri knihy: V tieni mafie I, V tieni mafie II: (Čas dravcov) a Nepriateľ štátu.

Dizajn trilógie dopĺňajú ilustrácie evokujúce pochmúrnu intimitu knižných publikácií. Na obale puzdra, ktoré drží trilógiu kníh, vytvára tieň spod typografie názvu Jozef Karika temnú eufóriu. Jednotlivý dizajn zväzkov kníh je reprezentovaný pomocou deštrukcie a gestiky, ktorá evokuje zážitky odohrávajúce sa v jednotlivých príbehoch. Transformácia kvapiek krvi, ako aj nábojov v múroch stien do digitalizovanej podoby, je viditeľná okrem obalov aj v jednotlivých knižných dieloch.

>>>>>>

It’s a thrilling series that is the first to capture the shocking realities of our infamous 90s. Take a glimpse into the flip side of our society and learn about the reasons behind the subversion of an entire generation of our country. The gripping story of Michal Raven, who is transformed by tragic events from a shy and idealistic boy to a feared underworld boss. A brutal, harsh, but at the same time moving read about the harsh Slovak reality. There are three books in the Mafia Trilogy: In the Shadow of the Mafia I, In the Shadow of the Mafia II: (Time of the Predators) and Enemy of the State.

The design of the trilogy is complemented by illustrations evoking the grim intimacy of the books. On the cover of the case that holds the trilogy of books, a shadow from beneath the typography of the title Joseph Karika creates a dark euphoria. The individual design of the volumes of the books is represented using destruction and gesture to evoke the experiences unfolding in the individual stories. The transformation of the drops of blood as well as the bullets in the walls of the walls into a digitized form is visible in the individual book volumes in addition to the covers.