Rinaldova cesta – redizajn knihy

Design

For English Scroll Down
>>>>>>>>

Táto podoba knihy vznikla v rámci projektu RE‑BOOK, semestrálneho zadania v Ateliéri typografie na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Ide o redizajn finálových titulov nominovaných na cenu Anasoft litera 2017. Redizajn knihy Rinaldova cesta sa inšpiroval príbehom osudu rómskeho chlapca, o ktorom rozpráva autor novely Víťo Staviarsky. Novela Rinaldova cesta je rozprávaním o pitoresknej púti mladého rómskeho chlapca Rinalda, ktorý spolu s rodinou žil v osade situovanej na skládke s odpadom. Veľká časť je zameraná na jeho putovanie za rodinným šťastím.

Na knižné dosky som preto použil kartón, ktorý som našiel v odpadkových kontajneroch s papierom. V knižnom bloku sú makulatúry z tlačiarní. Makulatúry, čiže výtlačky určené na recykláciu odpadu, boli z rôznych zdrojov, preto na niektorých stranách nájdeme pretlačené herbáre, fotografie mesta či architektonické plány. Každý výtlačok je unikátny a jedinečný. Kartón podporuje cestovateľskú časť charakteru príbehu. Na knižných doskách nájdeme obaly z thajskej majonézy, svietidiel či Ikea krabíc na sťahovanie.

>>>>>>>>

This form of the book was created as part of the RE-BOOK project, a semester assignment in the Typography Studio at the Department of Visual Communication at the Academy of Fine Arts in Bratislava. It is a redesign of the final titles nominated for the Anasoft litera 2017 award. The redesign of Rinaldo’s Journey was inspired by the story of the fate of a Roma boy, which is narrated by the author of the novella Vít’o Staviarsky. The novella Rinaldo’s Journey is the story of the picaresque pilgrimage of Rinaldo, a young Roma boy who lived with his family in a settlement situated on a waste dump. A large part of the story focuses on his journey in search of his family’s happiness.

I therefore used cardboard for the book covers, which I found in the waste paper bins. The book block contains scrap paper from printers. The recycled paper, or prints destined for waste recycling, were from a variety of sources, so on some pages we find reprinted herbariums, photographs of the city, and architectural plans. Each print is unique and one of a kind. The cardboard supports the travel part of the character story. On the book’s boards, we find covers from Thai mayonnaise, lamps or Ikea moving boxes.