0

Košík

Rudolf Sikora – Sám s fotografiou

Dizajn, Knihy

Rudolf Sikora je jedným z najvýznamnejších velikánov konceptuálneho umenia na Slovensku, a práve preto sme s radosťou pristupovali k tvorbe jeho publikácie, ktorá mapuje prierez jeho fotografickej tvorby. Publikácia je rozdelená na niekoľko logických celkov, pričom dominantu tvoria reprodukcie diel autora, ktoré sú zoradené chronologicky aj významovo. Galériu ozvláštňujú texty od kunsthistorikov, ako napríklad Kataríny Bajcurovej, Václava Maceka, Jindřicha Štreita a iných. Kompozícia reprodukcií na dvojstránkach je vždy individuálna, pričom ale rešpektuje hranice sadzobného obrazca. V celej publikácií sú použité dva druhy sadzobného zlomu.

Obal knihy tvorí názov v anglickom a slovenskom jazyku. Slovenský jazyk je bielou razbou a anglický je čiernou razbou na kartóne. Čierna a biela farba evokuje počiatočné a konečné spektrum analógovej fotografie. Prebal knihy tvorí pásik fotografie, ktorý prekrýva dva riadky textu na obálke, čím môže vždy vytvoriť iný vizuál publikácie. Ďakujeme Rudolfovi Sikorovi za prejavenú dôveru a pani Kataríne Bajcurovej za editorskú činnosť a profesionálnu spoluprácu.