Rudolf Sikora – Sám s fotografiou

Dizajn, Knihy

Rudolf Sikora je jeden z najvýznamnejších velikánov konceptuálneho umenia na Slovensku. Preto sme s radosťou pristupovali k tvorbe jeho publikácie, ktorá mapuje prierez jeho fotografickej tvorby. Publikácia je rozdelená na niekoľko logických celkov pričom dominantu tvoria reprodukcie diel autora, ktoré sú zoradené chronologicky aj významovo. Galériu ozvláštňujú texty od kunsthistorikov, ako sú Katarína Bajcurová, Václav Macek, Jindřich Štreit a iní. Kompozícia reprodukcií na dvojstránkach je vždy individuálna, pričom však rešpektuje hranice sadzobného obrazca. V celej publikácií sú použité dva druhy sadzobného zlomu.

Obalu knihy tvorí názov v anglickom a slovenskom jazyku. Slovenský jazyk je bielou razbou a anglický je čiernou razbou na kartón. Čierna a biela farba evokuje počiatočné a konečné spektrum analógovej fotografie. Prebal knihy tvorí pásik fotografie, ktorý prekrýva dva riadky textu na obálke. Prebal nám môže vždy vytvoriť iný vizuál publikácie. Ďakujeme Rudolfovi Sikorovi za prejavenú dôveru a pani Katríne Bajcurovej za editorskú činnosť a profesionálnu spoluprácu.