0

Košík

Identita architektonického štúdia Šercel Švec

Dizajn, Identita

Identita architektonického štúdia Šercel Švec nebola predtým pevne stanovená. Z pôvodného logo typu a názvu a2š architekti, resp. architekti Šercel Švec, sme sa dohodli na zjednodušení názvu na Šercel Švec. Toto menoslovie architektom umožňuje väčšie pole pôsobnosti, ako aj prehľadnejšiu identifikáciu na trhu. Modifikovaný mäkčeň je v monolitickej línii, ktorá evokuje stavebný prvok. Táto línia je v celej identite akýmsi latentným spojovacím prvkom. Druhým poznávacím elementom je diferenciácia menoslovu nielen v typografickej rovine, v použití rôznych materiálov, ale aj v iných farebnostiach či podkladoch. Ako jednotné písmo je v jednotlivých aplikáciách použitý modifikovaný font Klavika od dizajnéra Erica Olsona.

Dizajn a koncept: Richard Kučera Guzmán
Postprodukcia fotografií: Daša Vašková