Identita architektonického štúdia Šercel Švec

Dizajn, Identita

Identita architektonického štúdia Šercel Švec nebola predtým pevne stanovená. Z pôvodného logo typu a názvu a2š architekti resp. architekti Šercel Švec sme sa dohodli na zjednodušení na názov Šercel Švec. Toto menoslovie im umožňuje väčšie pole pôsobnosti ako aj prehľadnejšiu identifikáciu na trhu. Modifikovaný mäkčeň, je v monolitickej línii, ktorá evokuje stavebný prvok. Táto línia je akýmsi latentným spojovacím prvkom v celej identite. Druhým poznávacím elementom, je diferenciácia menoslovu nielen v typografickej rovine ale aj v užití rôznych materiálov ale aj iných farebností či podkladov. Ako jednotné písmo v jednotlivých aplikáciách je použitý modifikovaný font Klavika od dizajnéra Erica Olsona.

photo: Daša Vašková