0

Košík

Sinalogy

Dizajn

Na výrobe digitálneho kiosku sme začali pracovať Richard Kučera Guzmán spolu s Oleksandra Bakushinou v roku 2018. Richard mal na starosti organizáciu projektu, UI/UX dizajn, Oleksandra dizajn kiosku a materiálovú produkciu. Slovenský zadávateľ mal požiadavky na jedinečný produkt, ktorý bude slúžiť ako informačno-technologický nástroj, ktorý by fungoval v urbánnom charaktere mesta.

Richard a Oleksandra na prototype spolupracovali s viacerými slovenskými subdodávateľmi, s ktorými intenzívne riešili jednotlivé detaily produktu od materiálovych až po elektronické vybavenie. Protyp bol dokončený v lete 2019 a odovzdaný s manuálom s možnosťou pokračovania v jeho vývoji.

Digitálny kiosk predstavuje spojenie moderného slovenského dizajnu a technológie. Vďaka použitiu inovatívnych materiálov je vhodný pre exteriérovú ako aj interiérovú inštaláciu. Digitálny kiosk môže priniesť uľahčenie prístupu k informáciám na verejných priestranstvách. Zdieľa internetové pripojenie, môže sprostredkovávať rýchle správy, aktuálny čas najbližšieho spojenia hromadnej či individuálnej dopravy alebo doplní energiu elektronickým zariadeniam. Výhodou kiosku sú dve nezávislé obrazovky umožňujúce rôznorodú prezentáciu informácií. Zadná strana kiosku informuje okoloidúcich na funkcionality, ktoré môžu okamžite využiť. Kiosk dotvára variovateľné integrované svietidlo s možnosťou posedenia a bezdrôtového nabíjania.