0

Košík

ÚĽUV

Dizajn, Identita

Pri vytváraní nového Dizajn manuálu pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby – UĽÚV sme pristúpili k redizajnu mikrotypografie logotypu, ako aj k úprave hlavnej kolority spoločnosti. ÚĽUV je dobre známa inštitúcia, ktorá vykonáva nezastupiteľnú činnosť v oblasti prezentácie a popularizácie slovenskej kultúry a tradícií. Preto sme sa rozhodli výraznejšie nezasahovať do logotypu, ktorý je na našom trhu vizuálne dobre a pevne identifikovateľný. Pri redizajne sme využili diakritické znamienka od slovenského typografa Petra Biľaka, ktorého písmo je previazané s inštitúciou UĽUV. Identite dobre kontrastujú dva typy písma, slovenská Fedra Serif na nadpisové funkcie a americké písmo Gotham na textové informácie. Informačné materiály inštitúcie, na ktorých sa bude nachádzať logotyp ÚĽUV, by mali taktiež využívať tradičné logo vtáčika, ktoré sme však navrhli nespájať s logotypom, a ktorého umiestnenie je vždy odporúčané na náprotivnej strane jednotlivých vizuálov.

Dizajn a koncept: Richard Kučera Guzmán
Postprodukcia fotografií: Daša Vašková
DTP: Emma Záhradníková