ÚĽUV

Dizajn, Identita

Redizajn logotypu pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby – UĽÚV.
Nové riešenie dizajn manuálu zahŕňajúceho aj grafiku firemných tlačovín.